Archívne pomôcky

Osobné fondy

Inventár obsahuje fondy, ktoré vznikli z činnosti jednotlivcov alebo rodín. Zachytávajú ich osobný a rodinný či pracovný život, verejnú či zbierkotvornú činnosť. Na začiatku každého osobného alebo rodinného fondu je úvod v ktorom sú obsiahnuté podstatné biografické informácie konkrétneho jednotlivca či rodiny. Osobné fondy označené červenou farbou boli delimitované do Štátneho archívu v Bratislave, v prípade záujmu o štúdium je potrebné kontaktovať tento archív.
Pri vypisovaní požiadavky je potrebné uviesť názov fondu, inventárnu jednotku, číslo krabice a v prípade, že žiadate konkrétny dokument z krabice, tak aj jeho označenie. Príklad: Osobný fond Ján Nepomuk Batka, inventárne číslo 1, krabica 1 Príklad: Osobný fond Ján Nepomuk Batka, inventárne číslo 1, krabica 1, denník otca
Poznámka: Osobný fond J. Batku je prístupný na bádanie v elektronickej podobe v bádateľni AMB.