Zbierky

Zbierka máp a plánov (16. storočie - 1945)

Zbierka je rozdelená na mapy a plány. Mapy sú ďalej rozdelené na svetové, európske, uhorské, vojenské a iné. Plány sú rozdelené na bratislavské, slovenské, plány územných celkov, toku Dunaja a iné. Súčasťou sú aj plány mestských budov či komunikácií. Pri jednotlivých mapách a plánoch sú uvedené aj mená autorov. Mapy sa predkladajú na štúdium len v digitálnej podobe v bádateľni AMB.
Pri výbere je potrebné uviesť názov zbierky, číslo inventárnej jednotky a názov mapy alebo plánu. Príklad: Zbierka máp a plánov, inventárne číslo 1017, Skica mesta a okolitého prostredia