2024

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 14. 12. 2023 uznesením č. 398/2023 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2025 a 2026.

Register investičných akcií

2023

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 23. 03. 2023 uznesením č. 105/2023 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2024 a 2025.

Register investičných akcií

Rozpočtové opatrenia primátora v roku 2024

Zmeny rozpočtu schválené v roku 2024 v MsZ

Zmeny rozpočtu schválené v roku 2023 v MsZ

Rozpočtové opatrenia primátora v roku 2023

Informácie o plnení a čerpaní rozpočtu v 2023

2022

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 16.12.2021 uznesením č.1066/2021 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2023 a 2024.

Register investičných akcií

Zmeny rozpočtu schválené v roku 2022 v MsZ

Rozpočtové opatrenia primátora v roku 2022

Informácie o plnení a čerpaní rozpočtu v 2022

Archív

2021

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2021 - 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 17.12.2020 uznesením č.688/2020 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2022 a 2023.

Dokumenty

2020

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 - 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 12.12.2019 uznesením č.351/2019 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2021 a 2022.

Stiahnuť rozpočet

2019

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 - 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2019 a orientačne na roky 2020 a 2021. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 28.03.2019 uznesením č.110/2019 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2020 a 2021.

Stiahnuť rozpočet

2018

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2018 - 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2018 a orientačne na roky 2019 a 2020. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 07.12.2017 uznesením č.1006/2017 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2019 a 2020.

Stiahnuť rozpočet

2017

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 - 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2017 a orientačne na roky 2018 a 2019. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 07.- 08.12.2016 uznesením č.684/2016 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2018 a 2019.

Stiahnuť rozpočet

2016

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2016 - 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2016 a orientačne na roky 2017 a 2018. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 10.12.2015 uznesením č.346 /2015 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2017 a 2018.

Stiahnuť rozpočet

2015

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2015 - 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2015 a orientačne na roky 2016 a 2017. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 09.04.2015 uznesením č. 100/2015 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2016 a 2017.

Stiahnuť rozpočet

2014

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014 - 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2014 a orientačne na roky 2015 a 2016. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 30.1.2014 uznesením č. 1393/2014 schválilo vyrovnaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2015 a 2016.

Stiahnuť rozpočet

2013

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 , aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, je zostavený ako úsporný, konsolidačný, ale už aj rozvojový. Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je to, že mesto musí aj v tomto roku splácať zdedené záväzky, z ktorých časť sa podarilo splatiť v roku 2011 a 2012, ale rozsah týchto dlhov mesta je taký, že ich bude nutné splácať aj v nasledovných rokoch.

Stiahnuť rozpočet

2012

Schválený rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2012 , aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, je zostavený ako úsporný, ako konsolidačný a ako čiastočne rozvojový. V časti bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový s prebytkom 8,2 mil. eur. To znamená, že prostriedky získané z daňových príjmov a z príjmov z podnikania mesta sa požijú nielen na spotrebu a zabezpečovanie služieb, ale z časti sa z nich budú splácať záväzky hlavného mesta.

Stiahnuť rozpočet