Zajtra: Polooblačno 9°C

Bývanie

Bytová výstavba v hlavnom meste je jedna z priorít hlavného mesta SR Bratislavy. Rozostavané bytové domy sú v Karlovej Vsi, technicky sa pripravujú ďalšie lokality na výstavbu obecných bytov v duchu projektu rozvoja bývania v Bratislave, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta schválili ešte v septembri 2003. V rámci tohto projektu pribudne v Bratislave ďalších 500 bytov. Časť z nich bude mať štatút „obecných“ bytov, časť pôjde do osobného vlastníctva ako ďalšia riešenia výstavby nízkonákladových bytov.
Bratislava poskytuje prechodné ubytovanie v ubytovniach Fortuna a Kopčany. Ubytovne sú určené predovšetkým pre rodiny s deťmi a odchovancov detských domovov. Hlavné mesto v nich poskytuje prechodné ubytovanie v obytných jednotkách vybavených WC a kúpeľňou na dobu jedného roka, s možnosťou predĺženia, maximálne päť rokov.