Miestne dane a poplatky - úradné a návštevné hodiny

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka

Stránkové dni:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00


Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam vydaným hlavným hygienikom SR je možné povoliť vstup do budovy správcov dane len obmedzenému počtu ľudí naraz. Prosíme občanov o trpezlivosť.


KONZULTAČNÉ DNI (iba telefonicky):

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

PODATEĽŇA: 

Pondelok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Utorok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 

Streda: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Štvrtok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Piatok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

POKLADŇA:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30