Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností sú rozdelené do 3 pásiem:
1. pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač
2. pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
3. pásmo na území mestskej časti Staré Mesto

Všeobecne záväzné nariadenia k dani z nehnuteľností: VZN č. 10/2007, VZN č.12/2012, VZN č.12/2014, VZN č.7/2016