Predlžujeme uzávierku podávania žiadostí o granty v oblasti športu


. pre Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur) a

· pre Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou od 3320 – 10000 eur)

z 31.3.2020 na 30.4.2020.

Dôvodom je umožniť realizátorom projektov prehodnotiť realizáciu aktivít a podujatí v termínoch, kedy by sme mali mať viac informácií v súvislosti s vývojom a dopadom koronavírusu a COVID-19. V tejto súvislosti odporúčame plánovať realizáciu aktivít a podujatí v 2. polovici roka 2020.

V prípade zmien budeme tieto priebežne aktualizovať na: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou · a na https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-2-na-podporu-sportovych-a-vzdelavacich-podujati.

Súvisiaci obsah

Komentáre