Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu Bratislava pokutu za zimnú údržbu


O zazmluvnení zimnej údržby existovali pochybnosti už od začiatku. Verejné obstarávanie, ktoré predchádzalo spornému rokovaciemu konaniu neskončilo, keďže jediný uchádzač pre pochybnosti o priebehu obstarávania odmietol podpísať zmluvu s mestom a sám podal námietku. V časovej tiesni, aby bola vôbec zabezpečená nejaká zimná údržba, predchádzajúce vedenie mesta následne zvolilo rokovacie konanie, z ktorého vybralo dve firmy, ktoré v súčasnosti pre mesto zimnú údržbu zabezpečujú. Vzhľadom na pochybenia v predmetom rokovacom konaní sa súčasné vedenie mesta rozhodlo rešpektovať rozhodnutie ÚVO a  uprednostní zaplatenie nižšej pokuty.

Zároveň chceme verejnosť informovať, že na letnú aj zimnú údržbu pre tento rok už mesto spustilo nový efektívnejší spôsob jej obstarania. Ide o dynamický  nákupný systém, ktorý  umožňuje  vyhlásenie viacerých menších súťaží dostupných pre väčší počet uchádzačov. Okrem iného umožňuje vyhlásiť tiež samostatné súťaže pre jednotlivé lokality aj jednotlivé služby. Súčasne stále pracujeme na zriadení Mestského komunálneho podniku, ktorý prevezme na seba letnú aj zimnú údržbu, čím úplne predídeme vzniku podobných situácií.

Súvisiaci obsah

Komentáre