Zajtra: Búrky s dažďom 15°C

Úradné a návštevné hodiny

Primaciálne námestie 1

Blagoevova 9, Petržalka

Podateľňa, Služby občanom:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 17:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 - 15:00

Pokladňa:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa, Služby občanom - informácie:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Pokladňa:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30

Stránkové dni - správkyne daní:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Stránkové dni - správkyne daní:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Archív mesta Bratislavy - bádateľňa

Pondelok: 9:00 - 16:00

Streda: 9:00 - 16:00

Štvrtok: 9:00 - 16:00