Zajtra: Mierne zamračené 21°C

Uzávery D4/R7 a Mlynské Nivy

Od 15. februára na obdobie pol roka je kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo má výrazný negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy.

Ďalší nárast vozidiel, na už dnes preťažených úsekoch, znamená rozsiahle zápchy. Aby sme túto situáciu zvládli, na kritických úsekoch ciest sme zriadili samostatné pruhy pre verejnú dopravu. Získali sme tak jeden spôsob dopravy, ktorý sa zápcham z väčšej časti vyhne.

Preferencia MHD je zároveň aj nástrojom, ako si v tomto neľahkom období dokážeme vzájomne pomôcť - čím viacej vodičiek a vodičov využije ponúknutú príležitosť a prestúpi do MHD, o to menej budú stáť v zápchach tí, ktorí auto v ten deň skutočne potrebujú. Spoločne to zvládneme.

Ako cestovať po Bratislave počas Mestskej hromadnej opravy. 

Kliknite na preferovaný spôsob cestovania:

Prečo je MHD najlepším
liekom na bratislavskú
zápchu?

Najrýchlejšia doprava v zápche

Verejná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy na kritických úsekoch počas uzáver. Pokiaľ v minulost trval prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min., MHD v špičke prechádza priemerne za 10 minút.

Nové vyhradené buspruhy

Zriadili sme nové bus pruhy, aby doprava s najväčšou kapacitou mala preferenciu a z veľkej časti sa vyhla zápcham.

Prehľad realizovaných bus-pruhov na komunikáciách dotknutých obmedzeniami:

Gagarinova - pruh s dopravným obmedzením (zákaz jazdy osobných vozidiel) smer do centra: Od ČS Shell na Popradskej po existujúci bus-pruh (zastávka MHD Pažitková) Smer do Vrakune: Od Mierovej po zastávku MHD Cintorín Vrakuňa (okrem priestoru križovatky Gagarinova x D1 a priestoru križovatky Gagarinova x Tomášikova).

Popradská – bus-pruh
Smer do Vrakune: Od Malého Dunaja po križovatku Popradská x Ul. Svornosti (predradenie v križovatke)

Košická (úsek Landererova - Ml. nivy) – bus-pruh obojsmerne

Bajkalská (podjazd pod Prievozskou) – bus-pruh v podjazde obojsmerne na zlepšenie zaraďovania vozidiel od Prievozskej a zároveň preferenciu MHD, keďže je v týchto mesiacoch jedna z najzaťaženejších (tento bus-pruh nebol osobitne ohlasovaný, keďže nemá taký význam pre verejnú dopravu ako preferencia verejnej dopravy na Gagarinovej).

Bajkalská (križovatka s D1) - v smere od Slovnaftskej do Bajkalskej sú namiesto jedného pruhu dva, pričom ten pravý bude slúžiť ako bus-pruh pre zvýšenie bezpečnosti pri preraďovaní do zastávky Prístavný most.

5-násobná prepravná kapacita

Na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí.