Dane a poplatky

VZN 11/2007

o dani za užívanie verejného priestranstva

Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 15/2012 dňa 01. 01. 2013.

Hlavný dokument

VZN 11/2007RTF • 108 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

Prejsť na VZN
Prejsť na VZN
Prejsť na VZN
VZN 3/2012

Úplné znenie

Prejsť na VZN
VZN 5/2010

Úplné znenie

Prejsť na VZN

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 2/2006.