Dane a poplatky

VZN 15/2012

o dani za užívanie verejného priestranstva

Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 5/2023 dňa 01. 07. 2023.

Hlavný dokument

VZN 15/2012PDF • 90,2 kB

Dodatky

Prejsť na VZN
Prejsť na VZN

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 11/2007.