Dane a poplatky

VZN 5/2023

o dani za užívanie verejného priestranstva

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 07. 2023.

Hlavný dokument

VZN 5/2023PDF • 313 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 15/2012.