Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 15/2012, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 5/2023 s účinnosťou od 01. 07. 2023.

Hlavný dokument

VZN 3/2020PDF • 165 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 15/2012.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.