Sad Janka Kráľa je najstarší verejný park v strednej Európe a jeden z najstarších verejných parkov vôbec. Súčasťou je aj nábrežie Dunaja – Tyršovo nábrežie.

Slúži na každodennú rekreáciu obyvateľov, je v pešej dostupnosti ako obyvateľom Petržalky, tak aj obyvateľom Starého Mesta, s ľahkou dostupnosťou pomocou verejnej MHD aj zo vzdialenejších mestských častí.

Park počas svojho života prešiel niekoľkými zmenami. Od zmien názvov až po rozsiahlejšie rekonštrukcie v rôznych architektonických slohoch. Založený bol v 18. storočí v štýle klasicizmu a v zásade sa jednalo o úpravu existujúcej krajiny, ktorú pred založením parku tvoril pôvodný lužný les a pasienky. Sad Janka Kráľa ako 1. verejný park v strednej Európe je chránený v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v kategórii historická zeleň.

Fotka - Sad J.K.
Fotka - Sad J.K.
Fotka - Sad J.K.