Zeleň v meste priaznivým spôsobom vplýva na mikroklímu, hydrológiu aj kvalitu pôd, zmierňuje celkové znečistenie, pôsobí blahodarne na obyvateľstvo a v konečnom dôsledku aj na celé mestské prostredie. V najintenzívnejšej miere si ju užijeme práve v mestských parkoch a záhradách.

Mestský park

Otvorený priestor slúžiaci najmä na oddych a prechádzky, je určený pre širokú verejnosť a plní odpočinkovo-rekreačnú funkciu. Nachádzať by sa tu mali posedenia, športové plochy, detské ihriská, možnosť občerstvenia či náučné chodníky. Zlepšenie kvality bývania takouto formou zlepšuje aj celkový ráz prostredia a kvalitu života.

Mestská (verejná) záhrada

Záhrada, v ktorej sú ovocné dreviny, zeleninové záhony, bylinky aj priestor pre deti. V súčasnosti má mesto v správe jednu záhradu a tou je Pruger Wallnerová záhrada, ktorá sa teší početnej návštevnosti. Postupne by sme chceli sprístupniť čoraz viac takýchto priestorov.

Mestské parky a záhrady

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy má aktuálne v správe 7 námestí, 6 parkov a 1 záhradu, o ktoré sa stará Oddelenie tvorby mestskej zelene. O spevnené plochy sa stará Oddelenie správy komunikácií.