Zberné nádoby na odpad sú nevyhnutné pre každý bytový dom. Kvôli svojej veľkosti a polohe v blízkosti budov tvoria významnú časť verejného priestoru, ktorá ovplyvňuje kvalitu okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stanovišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene.

Nájom mestského pozemku

Požiadajte si o nájom mestského pozemku pod stanovišťom prostredníctvom formulára.

Mám záujem ↗︎

Fotografia stojísk pre kontajnery

Možnosti typov a veľkostí stanovíšť

Veľkosť a typ stanovišťa závisí od viacerých faktorov. Priestorové možnosti, dostupné financie na realizáciu, umiestnenie inžinierskych sietí na pozemku alebo charakter a vzhľad prostredia, v ktorom sa bude nachádzať. Dôležité sú tiež potreby na objem a počet smetných nádob. Kontajnerové stanovište môže byť v rôznych veľkostiach - S, M, L, XL. Nezabúdajte, že od roku 2022 postupne pribudnú nádoby na zber kuchynského odpadu a oleja.

Využite mestom ponúkané projektové dokumentácie

Navrhnite alebo zrekonštruujte vlastné kontajnerové stanovište podľa základných požiadaviek mesta zhrnutých na str. 55 manuálu alebo použite niektorú z mestom ponúkaných projektových dokumentácií.

K dispozícii sú 3 projektové dokumentácie, ktoré sú výsledkom súťaže Kontajnerové stojisko pre Bratislavu. Ušetríte tak čas, vaše stanovište bude vytvorené podľa manuálu a skrášli verejný priestor. Môžete využiť aj vlastnú projektovú dokumentáciu, v takom prípade trvá proces schválenia dlhšie.

Projektové dokumentácie

Vypracovali sme pre vás manuál, s pomocou ktorého si môžete vytvoriť pekné a funkčné stanovištia

Pozrite si manuál hlavného mesta pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Manuál vypracoval Útvar hlavnej architektky.

Udeľovanie dotácií na kontajnerové stanovištia sa riadi splnením podmienok manuálu mesta Bratislava. Odporúčame s manuálom oboznámiť aj zhotoviteľa stanovišťa.

Pre rok 2023 mesto z rozpočtových dôvodov dotáciu na kontajnerové stanovištia neposkytuje.

Fotografia kontajnerových stojisk

Stiahnite si manuál

Dokumenty