Mapa obmedzení a porúch v Bratislave

Zobrazuje právoplatne povolené obmedzenia, rozkopávky a nahlásené poruchy na miestnych cestách I. až IV. triedy a verejných priestranstvách, ktoré sú v správe hlavného mesta a mestskej časti Staré Mesto (zoznam komunikácií na území Bratislavy ↗︎).

Viac informácií o dopravných povoleniach a cestnom správnom orgáne.

 • Obmedzenia

  Rozkopávka, ktorej súčasťou je aj čiastočná alebo úplná uzávierka komunikácie, chodníka, či cykloinfraštruktúry a predstavuje tak obmedzenie pre obyvateľov.

 • Rozkopávky

  Plánované stavebné práce na komunikáciách a vo verejnom priestore. Vplyv na obyvateľov je menší ako pri obmedzeniach.

 • Poruchy

  Porucha inžinierskej siete (vedenia), ktorú mestu nahlasuje správca alebo vlastník vedenia do 12 hodín od jej vzniku. Napríklad porucha na vodovodnom alebo plynovom potrubí.

Zaujatie verejného priestranstva

Obmedzenia a rozkopávky sú zaujatím verejného priestranstva, v ktorom je dôležité aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.

Ak plánujete zaujatie verejného priestranstva, ktorým je komunikácia (cesta, chodník, námestie, cestná zeleň) v správe a vlastníctve hlavného mesta, pôjde o zvláštne užívanie komunikácií. Pri zaujatí verejného priestranstva mimo komunikácií budete žiadať hlavné mesto ako vlastníka pozemku o súhlas na užívanie verejného priestranstva.

Zistite viac informácií o zaujatí, potrebných prílohách k žiadosti a ktoré oddelenie ju bude spracovávať.

Nastal kvôli stavebným prácam vo verejnom priestore problém?

Nahláste to priamo Referátu kontroly, Oddelenia dopravných povolení, ktorý tak môže rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu.

Súvisiace články

 • 24.5.2024

  Doprava

  V pondelok sa vrátia električky na Zlaté Piesky

  Čítať viac
 • 29.4.2024

  Doprava

  Pokračujeme s prípravou električky pred SND

  Čítať viac
 • 26.3.2024

  Doprava

  Dopravný podnik Bratislava zvyšuje komfort cestujúcich, nové krátke trolejbusy zaradí do premávky od piatku

  Čítať viac
 • 12.3.2024

  Doprava

  Dopravný podnik Bratislava obdržal prvé nové obojsmerné električky.

  Čítať viac
 • 14.2.2024

  Doprava

  Rozbieha sa druhá fáza modernizácie Vajnorskej radiály

  Čítať viac
 • 16.11.2023

  Doprava

  Megatrolejbus oddnes na linke začína jazdy s cestujúcimi

  Čítať viac
 • 13.9.2023

  Doprava

  Komplexná premena Harmincovej ide do finále

  Čítať viac
 • 4.9.2023

  Doprava

  Do Bratislavy prichádza MEGAtrolejbus

  Čítať viac
 • 16.8.2023

  Doprava

  Na Vajnorskej ulici začína nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia kanalizácie

  Čítať viac
 • 24.5.2024

  Doprava

  V pondelok sa vrátia električky na Zlaté Piesky

  Čítať viac
 • 29.4.2024

  Doprava

  Pokračujeme s prípravou električky pred SND

  Čítať viac
 • 26.3.2024

  Doprava

  Dopravný podnik Bratislava zvyšuje komfort cestujúcich, nové krátke trolejbusy zaradí do premávky od piatku

  Čítať viac
 • 12.3.2024

  Doprava

  Dopravný podnik Bratislava obdržal prvé nové obojsmerné električky.

  Čítať viac
 • 14.2.2024

  Doprava

  Rozbieha sa druhá fáza modernizácie Vajnorskej radiály

  Čítať viac
 • 16.11.2023

  Doprava

  Megatrolejbus oddnes na linke začína jazdy s cestujúcimi

  Čítať viac
 • 13.9.2023

  Doprava

  Komplexná premena Harmincovej ide do finále

  Čítať viac
 • 4.9.2023

  Doprava

  Do Bratislavy prichádza MEGAtrolejbus

  Čítať viac
 • 16.8.2023

  Doprava

  Na Vajnorskej ulici začína nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia kanalizácie

  Čítať viac