Zoning

VZN 4/2007

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 09. 2007.

Main document

VZN 4/2007RTF • 34.3 kB

Attachments

Amendments

Go to regulation
VZN 14/2021

1 attachment

Go to regulation
VZN 7/2020

1 attachment

Go to regulation
VZN 10/2014

1 attachment

Go to regulation
VZN 5/2014

1 attachment

Go to regulation
VZN 17/2011

1 attachment

Go to regulation
VZN 12/2008

1 attachment

Go to regulation

Influence on other regulations

This regulation doesn't amend any regulations.

This regulation cancels VZN 2/1994.