Zajtra: Polooblačno 16°C

Kultúra

Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou života mesta, formuje jeho identitu, je ukazovateľom kvality života jeho obyvateľov. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je významným kultúrnym  centrom so širokou ponukou  kultúrnych projektov a podujatí.  Ku kultúrnemu životu  významnou mierou prispieva aj hlavné mesto svojimi aktivitami a najmä podujatiami mestom zriadených  inštitúcií, ktorými sú Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v  Bratislave a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Obyvateľom Bratislavy a aj návštevníkom sú známe mestské kultúrne projekty s dlhoročnou tradíciou  ako Kultúrne leto a hradné slávnosti, Bratislavské Vianoce,  Rímske hry a Limes Day. Ku kultúrnej ponuke v Bratislave významnou mierou prispievajú divadelné predstavenia v Mestskom divadle Pavla Orságha Hviezdoslava, výstavná činnosť Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy a projekty týchto inštitúcií zamerané najmä na detského návštevníka ako Prechádzky s pánom Marquartom, Múzeum má budúcnosť, Detský ateliér, literárne podujatia a ďalšie celoročné projekty. K podujatiam s veľmi pozitívnym ohlasom patria aj Rozlúčka s letom  a Bratislavské korunovačné dni. Hlavné mesto okrem vlastných kultúrnych programov a  podujatí podporuje kultúru v meste aj prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis. Ambíciou hlavného mesta je  okrem udržať kvalitu doterajších osvedčených projektov, tiež a otvoriť priestor pre  nové projekty, postupne vo väčšej miere  podporovať projekty prostredníctvom grantového programu, prípadne aj ďalších benefitov pre organizátorov kultúry a vytvoriť platformu pre širšiu komunikáciu v kultúre.