Prügerka


Vitajte v Prüger-Wallnerovej záhrade, unikátnej záhrade v starej Bratislave, ktorá v sebe nesie kus histórie. Tu sa o nej dozviete všetko potrebné.


História Prügerky

Záhrada vznikla na konci 19. storočia, keď si Prüger-Wallnerovci postavili vilu na severnom konci Havlíčkovej ulice, ktorá stojí dodnes. Členitý terén záhrady upravili v okolí vily ako okrasnú záhradu v prírodno-krajinárskom štýle, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. Po 2. svetovej vojne záhrada postupne pustla. Okrasná časť zanikla kvôli výstavbe domov takmer celá, úžitková časť bola rozparcelovaná na menšie parcely, ktoré sa využívali ako záhradky. Z pôvodných záhradných úprav sa nezachovalo takmer nič, okrem zopár mohutných stromov, zvyškov schodiska, skleníkov a budovy kotolne. 

Zdroj: internet


Heinrich Prüger

Zdroj: Johannes Lippert, Regensburg.

Heinrich Prüger, vlastník záhrady bol svetoznámym hotelovým manažérom. Riadil vychýrené hotely v Paríži, Londýne a New Yorku, poznali ho svetové médiá a žil pritom na Slovensku, kde o ňom dnes len málokto vie. V záhrade hrával kroket, pestoval ovocie a zeleninu v skleníkoch, staral sa o včely či piknikoval s priateľmi.

Prügerovci v Bratislave vychovali troch synov, po 2. sv. vojne odišli do Anglicka, kde žijú dodnes. K odchodu nepochybne prispela aj samovražda Heinricha, ktorý sa obesil v hoteli Carlton v roku 1929, v dôsledku následkov hospodárskej krízy.


Súčasný stav a vízie

Záhrada bola niekoľko desaťročí bez údržby, čo sa podpísalo na jej vzhľade a kondícii. Spustnuté a zanedbané miesto sa snaží hlavné mesto a jeho partneri revitalizovať. Keď sem prídete na návštevu, nájdete tu hracie prvky pre deti, prírodný mobiliár, mostíky cez mokrade, drevené chodníčky, informačné tabule, ktoré poukážu na biodiverzitu a históriu záhrady, aby sa mohli návštevníci o rastlinách a živočíchoch dozvedieť viac.     

V adaptácii na klimatické zmeny zohráva zeleň kľúčovú úlohu. Existujúca mokraď ostane zachovaná a bude slúžiť na akumuláciu zrážok, ktoré tak ostanú k dispozícii pre ekosystém a môžu sa významnou mierou podieľať na regulácii mikroklimatických podmienok. Záhrada znovu ožíva ako modelový príklad prírodnej záhrady s mokraďou, priestormi na oddych aj hry a jej súčasťou bude časť pre komunitnú záhradu či permakultúrne pestovanie.    

Súčasťou revitalizácie bude zvýšenie stromovej vegetácie. Výrub sa vykoná iba v prípade chorých a z bezpečnostného hľadiska nebezpečných drevín, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov.  Odpad vzniknutý v záhrade pri obnove aj pri prevádzke bude kompostovaný a následne využitý pri údržbe záhrady. Záhrada bude obnovená v duchu konceptu udržateľnosti. Nízke prevádzkové náklady a zvolené techniky sú šetrné k existujúcim ekosystémom a celkovo ku všetkým zložkám životného prostredia. 


Záhradu tvorí prechodný priestor a edukačno-rekreačný priestor. V záhrade sa nachádza domček, ktorý po revitalizácii ponúkne priestor pre komunitné centrum najmä pre deti, školákov a rôzne školské a mimoškolské aktivity. V jednom zo skleníkov by mal vzniknúť priestor na odpočinok v kombinácii s výstavou a v ostatných skleníkoch by mala byť možnosť pestovať drobné ovocie a zeleninu. Všetky nové prvky by mali byť pre verejnosť sprístupnené do jesene tohto roka.

Výmera:  2 ha 479 m2 (cca 5000 m2) 

"Priestor záhrady bude manažovaný ako prírodný priestor.

Pri jeho obnove sa predpokladá zachovanie jeho prírodného potenciálu a podiel zelene a priepustných povrchov, ktorý teraz predstavuje takmer 100 % ostane zachovaný."

Ing. Tamara Reháčková, PhD., odborná garantka projektu pre krajinársku časť


Povedali o Prügerke...

Projekt poznám roky. Najmä v čase klimatickej krízy a pandémie je dôležité poskytnúť ľuďom ďalší verejný priestor na oddych a rekreáciu v prírode.”

“Prügerka mi učarovala ešte v roku 2013, keď som pôsobila na FA STU. Je skvelé, že iniciatíva za jej otvorenie napriek prekážkam vytrvala.”

„Mimoriadne cenná jemne členitá krajina, pramenné oblasti a mokraďovité úseky, ktoré patria k najvzácnejší krajinárskym úsekom Bratislavy.”

Máme radosť z toho, že sa nám podarilo spoločným úsilím sprístupniť pre verejnosť dlhé roky skrytý priestor v srdci Bratislavy. Ako banku, ktorá sa zaviazala robiť maximum pre našu prírodu, nás teší, že si Bratislavčania a Bratislavčanky budú môcť vychutnať prechádzky v revitalizovanej záhrade, vzácnej aj vďaka svojej unikátnej biodiverzite. Všetkých srdečne pozývame.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy

Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta

Tamara Reháčková, PhD., odborná garantka projektu pre krajinársku časť

Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÙB banky