Rozvoj nájomného bývania

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách. V našom hlavnom meste je však mimoriadne zanedbané - v rámci hlavných miest V4 sme na tom najhoršie a máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Mesto preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov.


Prečo potrebuje Bratislava nájomné bývanie?

V Bratislave úplne chýbajú nájomné byty ako jeden zo spôsobov zabezpečenia cenovo dostupného bývania. Záleží nám na tom, aby Bratislava bola mesto pre všetkých a aj ľudia s priemerným a nižším príjmom, alebo tí ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť nehnuteľnosť, mali možnosť dôstojne bývať.

Pre koho má byť nájomné bývanie určené? 

  1. Nájomné bývanie potrebujeme napríklad pre dôležité povolania, ktoré nám v meste treba, bez ich služieb by sme sa nezaobišli: mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry, ale napríklad aj učitelia, ktorých je v Bratislave málo. Ak ich máme prilákať pracovať vo verejnom sektore a založiť si na tom svoju kariéru, práve možnosť nájomného bývania môže byť významnou motiváciou. V tomto chceme spolupracovať s mestskými časťami a aj s vládou SR a s príslušnými inštitúciami štátnej správy.

  1. Mesto Bratislava má zároveň zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre vyše 500 nájomcov z reštituovaných bytov.

  1. V neposlednom rade chceme pomôcť zabezpečiť bývanie pre ľudí a rodiny, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie. Aktuálne máme veľký počet žiadateľov v poradovníkoch na mestský nájomný byt a nedostatočný počet bytov žiaľ spôsobuje, že čakacia doba je príliš dlhá.

Ako je na tom Bratislava s nájomným bývaním?

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách a v Bratislave je mimoriadne zanedbané. Iba približne 1% zo všetkých bytov v Bratislave sú mestské nájomné byty. 

Pre porovnanie, v Brne je to 15%, vo Viedni až 30%, a ďalších 30% sú  byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností.  Priemer v rámci celej EÚ je približne 10%.

Ako získa mesto nové byty?

  1. Rekonštrukciou bytov a budov:

Mesto rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva, a ktoré sú nevyužívané a v zlom fyzickom stave.

  1. Vlastná výstavba:

Mesto bude stavať vlastné nájomné byty na vlastných pozemkoch a v lokalitách, kde takáto výstavba bude možná a vhodná. Podoba nových bytových domov vzíde z architektonickej súťaže, tak, aby tieto bytové domy čo najlepšie slúžili nielen nájomcom, ale tiež okoliu. Aj preto bude mesto komunikovať zámery mesta ešte pred samotnou výstavbou na stretnutiach s obyvateľmi dotknutej lokality a reagovať na ich podnety. Príkladom je architektonická súťaž na bytový dom na Terchovskej ulici, ktorej výsledky sú dostupné na: https://bratislava.sk/sk/vysledky-sutaze-bytoveho-suboru-na-terchovskej-ulici

  1. Spolupráca so súkromným sektorom:

Aj v súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky pripravuje hlavné mesto kroky smerujúce k spolupráci so súkromným sektorom v oblasti dostupného nájomného bývania. Jednou z možností je nadobúdanie nových bytov zhotovených súkromným sektorom do portfólia mestských nájomných bytov, druhou sú spoločné projekty s finančnými inštitúciami.

Víťazný návrh na mestský bytový nájomný dom na Terchovskej ulici