Bývanie je základnou ľudskou potrebou. Kým za bývanie považujeme dlhodobé útočisko, ubytovne sú len formou prechodného ubytovania. Aké sú v meste možnosti mestského nájomného bývania alebo prechodného ubytovania? Kde a akým spôsobom si viem podať žiadosť? Aké projekty plánuje mesto v téme bývania iniciovať alebo rozvíjať?
Viac informácií nájdete v príslušnej časti tejto stránky.