Poriadok a čistota

VZN 6/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 18/2023 dňa 01. 01. 2024.

Hlavný dokument

VZN 6/2020PDF • 208 kB

Prílohy

Redakcne_oznamenie.docxDOCX • 16,1 kB

Dodatky

VZN 11/2021

1 príloha

Prejsť na VZN
VZN 12/2021

Úplné znenie

Prejsť na VZN

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.