Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre rôzne úrovne – od celoštátnej cez regionálnu a mestskú až po zonálnu. Nižšie Vám pripájame odkazy na dokumenty k všetkým stupňom: