Zasaďte s nami stromy v areáloch škôl

Areály bratislavských škôl často poskytujú výborné príležitosti pre výsadbu kvalitnej zelene s pozitívnym vplyvom na celé okolie.

V minulých rokoch podporili iniciatívu 10 000 stromov partneri z neziskového sektora tým, že darovali mestu stromy vysadené so zapojením detí, rodičov a dobrovoľníkov.

Najväčšou aktivitou bola výsadba realizovaná s podporou partnerov zo súkromného sektora o.z. Brilliant Stars.

Podporiť stromy v areáloch škôl ↗︎

Aj deti vedia, že sadiť stromy je nesmierne dôležité!

+5
fotografií

Kontakt

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Viac informácií o príležitostiach pre partnerstvá.