Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Viac informácií o príležitostiach pre partnerstvá.