Pomôžte nám zasadiť viac stromov v uliciach

Vždy na jar a na jeseň vo výsadbovej sezóne sadíme v uliciach Bratislavy desiatky až stovky nových kvalitných veľkých stromov. Ide o stromy, ktoré sú od výsadby prínosom pre prispôsobenie sa mesta klimatickým zmenám.

Mapa výsadby sa tvorí počas celého roka, lebo preverenie každej plochy na výsadbu si vyžaduje dlhší čas. Od začiatku iniciatívy 10 000 stromov pribudli v Bratislave stovky stromov a iných drevín financované z darov partnerov. Partnerské plochy či stromy sú na dočasnej podpornej štruktúre označené venovaním či názvom darcu na tabuľke z prírodného materiálu.

Mesto sadí stromy vyberané tak, aby sa dokázali prispôsobiť dlhodobo zmenám klímy.

Viaceré spoločnosti pôsobiace v Bratislave pomohli vysadiť väčšie plochy s niekoľkými desiatkami stromov a mnoho ďalších firiem, inštitúcií, zastupiteľských úradov aj jednotlivcov podporilo jeden či viacero stromov.

Náklady mesta na výsadbu a povýsadbovú starostlivosť o nový strom dosiahnu v priebehu 3 rokov (do zakorenenia stromu a prechodu na vežnú starostlivosť o zeleň) skoro 1 000 €.

Podporiť stromy v uliciach ↗︎

Výsadba stromov v uliciach

+5
fotografií

Mapa výsadby drevín

Kontakt

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Viac informácií o príležitostiach pre partnerstvá.