Podporte zeleň na Živých miestach

Niektoré miesta v meste si zaslúžia a vyžadujú ešte väčšie dreviny.

Takýto projekt mesto realizovali tvorbou parku v rozsahu majmenšej kvaiitnej jednotky verejného priestoru – kruhu s platanmi a sedením na Trnavskom mýte. Vznikol v rámci iniciatívy mesta a Metropolitného inštitútu na zvyšovanie kvality verejných priestorov Živé miesta.

Na námestí, ktoré bolo holé a vystavené slnku, v blízkosti dôležitého uzla hromadnej dopravy, pribudlo 5 platanom s výškou až 12 m. Spolu s lavičkami a inými prvkami zásadne zmenili pobytovú kvalitu námestia a viditeľne naň priniesli život.

Takýchto mieste je samozrejme v Bratislave viac - takých, kde zlepšenie verejného priestoru môže priniesť aj priestor pre novú, kvalitnú zeleň.

Partnerstvá so súkromným sektorom umožňujú mestu aj takýchto miest zazelenať viac.

Podporiť zeleň na živých miestach ↗︎

Výsadba platanov na Trnavskom námestí

Živé miesta

Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Dlhodobo zanedbané priestory v našom meste začnú ožívať a po premene budú poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít.

Kontakt

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce

Viac informácií o príležitostiach pre partnerstvá.