Mapa starostlivosti o dreviny

Zeleň je dôležitou súčasťou mesta a Bratislava systematicky pracuje na efektívnej a pravidelnej starostlivosti, ako aj na výsadbe nových drevín. Dlhé roky zanedbávaná zeleň sa dočkáva primeranej starostlivosti. Vďaka dátam vieme kde sa čo nachádza a kedy bol vykonaný niektorý z výkonov starostlivosti. Starostlivosť je ladená do “jesenných” farieb. Kliknutím na bod sa dostanete k detailu výkonu, ako aj k posudku alebo rozhodnutiu, ak je k danému výkonu k dispozicií.

Posudky a rozhodnutia

Stratégia ochrany mestskej zelene

Cieľom mesta je systematickosť, kontinuálnosť a odbornosť údržby zelene v Bratislave, či už ide o mestskú alebo cestnú zeleň. Tomu má napomôcť aj aktuálne pripravovaná pasportizácia státisícov stromov a ostatnej zelene na území nášho mesta.

  1. Určujeme faktory, ktoré ohrozujú zeleň Účinná ochrana má vychádzať zo správne určených príčin poškodenia a úhynu drevín. Môže ísť o nesprávne založenie výsadby, exponovanosť lokality, poškodzovanie zvieratami alebo vandalizmom, zasoľovaním, autami, existenciu technických sietí v ich blízkosti či zásahy do koreňovej zóny či nevhodné orezy.

  2. Ochraňujeme existujúce dreviny Vyrovnaná zelená infraštruktúra musí obsahovať dreviny rôzneho veku. V súčinnosti s opatreniami na využívanie dažďovej vody postupne aplikujeme vodozádržné opatrenia a distribučné prvky pre zavlažovanie zelene. Takýmito opatreniami sú aj vytváranie zelených cestných ostrovčekov a zelených stien.

  3. Budovanie priestorov pre korene Hlavným problémom mestskej zelene je úbytok priestoru pre koreňový systém drevín. Pôvodne sa dreviny vysádzali po ukončení výstavby a zriadení plynovej, vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Dnes požiadavky na infraštruktúru stále rastú a závislosť na digitálnych technológiách má dopad aj na zeleň. Trasovanie telekomunikačných a optických káblov je realizované v zeleni, preto sa stromy stali neželanou prekážkou. Pre budúce plánovanie a starostlivosť o dreviny to znamená nielen sústreďovať technické siete do spoločných kolektorov, ale priestor pre korene cielene projektovať a vytvárať.

  4. Starostlivosť o zeleň Problémové sú napríklad cestné aleje, ktoré síce sú súčasťou mestskej zelene, ale ich údržba podlieha pod správcov komunikácií, ktorí dbajú najmä o zjazdnosť komunikácií a ich aktuálnu bezpečnosť. Ďalším problémom sú v súčasnosti aj nezrovnalosti v starostlivosti o verejnú zeleň - verejné priestranstvá v súkromnom vlastníctve či tie v kompetencii mesta a mestských častí.

Zavlažovacie vaky

Umiestňujeme ich k novovysadeným stromom. Do vakov sa zmestí až 65 litrov vody, ktorá sa postupne v priebehu 6-8 hodín po kvapkách uvoľňuje do pôdy. Mladý strom je tak úmerne poliaty a jeho koreňovej sústave nehrozí preliatie. Zavlažovanie vakmi je od výsadby naplánované na 3 roky, v režime 4-krát mesačne, v teplejšom období 6-krát mesačne. V rovnakom režime zavlažujeme stromy aj bez prítomnosti vakov zvyšujúcich efektivitu zavlažovania.

Ak by ste si napriek tomu všimli, že sa nejakému mladému stromu nedarí, budeme radi, ak nás budete kontaktovať na [email protected]

Fotka - zavlažovacie vaky

Odborník na životné prostredie o zavlažovacích vakoch