Orezy, výruby a výsadba drevín v správe mesta

Výruby, s ktorými sa môžete stretnúť na území hlavného mesta Bratislavy, možno na základe platnej legislatívy rozdeliť do štyroch základných kategórií. Nájdete ich na samostatnom linku tu.

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania. Aj pre nás je zeleň najdôležitejšou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Aj preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave.

O týchto krokoch chceme transparentne informovať vás, občanov hlavného mesta. Zaslúžite si byť informovaní o prebiehajúcej a plánovanej správe zelene, ktorá je v správe Bratislavy. Naším cieľom je, aby sme túto správu vykonávali efektívne po legislatívnej, ale aj odbornej stránke.

Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta SR Bratislavy, spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube.

Mesto Bratislava v súčasnosti začína pripravovať plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene, zahŕňajúci prípravu dostatočne veľkých priestorov pre koreňovú sústavu drevín. Náhradnú výsadbu za dreviny vyrúbané v zimnom alebo predjarnom období nie je vhodné realizovať na jar. Je preto možné, že niektoré plôšky po vyrúbaných stromoch môžu ostať dočasne prázdne. Je to však len preto, aby sme dreviny sadili metodicky správnym postupom, s cieľom zlepšenia možností prežitia novovysadených drevín na pôvodných stanovištiach.

Stav životného prostredia ovplyvňuje životy nás všetkých. Chceme zelenú Bratislavu!

Zoznam plánovaných či prebiehajúcich orezov, výrubov a výsadieb drevín v správe mesta