Orezy, výruby a výsadba drevín v správe mesta

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, 

aj pre nás je zeleň dôležitou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave. Naším cieľom je, aby sme starostlivosť o naše dreviny vykonávali efektívne po  legislatívnej, ale aj  odbornej  stránke. 

Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta SR Bratislavy, spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube. 

Mesto Bratislava v súčasnosti začína pripravovať plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene, zahŕňajúci prípravu dostatočne veľkých priestorov pre koreňovú sústavu drevín. Náhradnú výsadbu za dreviny vyrúbané v zimnom alebo predjarnom období nie je vhodné realizovať na jar. Je preto možné, že niektoré plôšky po vyrúbaných stromoch môžu ostať dočasne prázdne. Je to však len preto, aby sme dreviny sadili metodicky správnym postupom, s cieľom zlepšenia možností prežitia novovysadených drevín na pôvodných stanovištiach.

Výruby, orezy a náhradnú výsadbu, ktoré realizuje hlavné mesto, nájdete v mape nižšie.

Na funkčnosti tejto interaktívnej mapy práve pracujeme. V krátkom čase nájdete pri niektorých výruboch/orezoch náležitú dokumentáciu, ak tak vyplýva zo zákona. Pod týmto textom dočasne nájdete dokumentáciu k úkonom na Odborárskom námestí (čoskoro nájdete všetky dokumentácie priamo v mape po kliknutí na jednotlivé ikony).