Územný plán zóny A6 Bratislava

Územný plán zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 609/2001 zo dňa 28.6.2001. Záväzná časť predmetného územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2001 s účinnosťou 1.9.2001.

Územný plán zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 v sektoroch 3, 7b, 9a, 12, 13, 16, 56, 72 a 84 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 333/2004 zo dňa 1.4.2004. Záväzná časť predmetného územného plánu bola vyhlásená  Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2004 s účinnosťou 1.5.2004.


Aktualizácia ÚPN Z A6 2001 textová časť Základné údaje
Aktualizácia ÚPN Z A6 2001 textová časť Sektory regulácia
Aktualizácia ÚPN Z A6 2001 textová časť Infraštruktúra
5a Výkres regulatívov územia - záväzný
5b Výkres regulatívov územia – záväzný


Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť Základné údaje

Sektor č. 3
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 3
Regulačný výkres Sektor č. 3

Sektor č. 7b
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 7b
Regulačný výkres Sektor č. 7b 

Sektor č. 9a
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 9a 
Regulačný výkres Sektor č. 9a

Sektor č. 12
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 12
Regulačný výkres Sektor č. 12

Sektor č. 13
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č.13 
Regulačný výkres Sektor č. 13

Sektor č. 16
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 16
Regulačný výkres Sektor č. 16

Sektor č. 56
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 56
Regulačný výkres Sektor č. 56


Sektor č. 72
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 72
Regulačný výkres Sektor č. 72

Sektor č. 84
Aktualizácia ÚPN Z A6 2004 textová časť regulácia Sektor č. 84
Regulačný výkres Sektor č. 84