Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

Bratislava, 21. január 2022 - Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku pre Múzeum mesta Bratislavy – najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 14.2.2022.

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

Bratislava, 19.1.2022 – V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára 2022 prírodná rezervácia Vydrica. Návrh na jej vyhlásenie v stredu schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak dočká lepšej ochrany. PR Vydrica sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto obľúbených rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Naopak, akákoľvek hospodárska ťažba bude v tomto území vylúčená.

Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

Bratislava, 21. január 2022 - Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku pre Múzeum mesta Bratislavy – najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 14.2.2022.

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

Bratislava, 19.1.2022 – V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára 2022 prírodná rezervácia Vydrica. Návrh na jej vyhlásenie v stredu schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak dočká lepšej ochrany. PR Vydrica sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto obľúbených rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Naopak, akákoľvek hospodárska ťažba bude v tomto území vylúčená.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podávať do konca januára aj osobne

Bratislava, 14. január 2022 - Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné od pondelka 17.1. po zmene protipandemických opatrení podať aj osobne, nielen poštou alebo elektronicky.

Bratislava systematicky zlepšuje situáciu v oblasti nájomného bývania

Bratislava, 13. január 2022 – Rekonštrukcie starších mestských bytov, vlastná výstavba, ďalšia vyhlásená architektonická súťaž na nájomné bytové domy, aj naštartovanie inovatívnej spolupráce s developermi. Hlavné mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh, spomedzi hlavných miest V4 sme v počte mestských nájomných bytov na chvoste. Do konca volebného obdobia bude mať Bratislava spolu viac ako 1500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta.

Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Bratislava, 12. január 2022 – Hlavné mesto Bratislava bude mať už o niekoľko rokov modernejšie, energeticky účinnejšie a k životnému prostrediu maximálne šetrné Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) spustila povoľovaciu fázu tohto investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO a.s. chce dodávať aj do bratislavských domácností.

Na zber vianočných stromčekov je v Bratislave viac ako 500 ohrádok

Bratislava, 5. január 2022 - Hlavné mesto bude aj tento rok zbierať vianočné stromčeky zo špeciálnych drevených ohrádok. Po minuloročnom pilotnom projekte hlavného mesta a spoločnosti Odvoz a likvidácie odpadu (OLO a.s.) sme tento spôsob zberu a odvozu rozšírili na celé územie mesta. Obyvateľky a obyvatelia tak ohrádky nájdu v každej mestskej časti. Ich využitím prispejú k čistejším verejným priestranstvám v Bratislave. Odprevadiť svoj stromček na cestu naspäť do prírody môžu prostredníctvom viac ako 500 ohrádok.

Hlavné mesto zapája ľudí do tvorby vízie Bratislavy 2030

BRATISLAVA, 24. septembra 2021 - Budúci týždeň sa počas dvoch dní, v pondelok a vo štvrtok, uskutočnia Metropolitné fóra, online podujatia, ktoré sú ďalším krokom v zapájaní ľudí do tvorby budúcnosti nášho mesta. Na týchto fórach budú spoločne odborníci aj verejnosť pripomienkovať prvé výstupy, ktoré pripravili pracovné skupiny v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Bratislava 2030 je moderný participatívny spôsob tvorby vízie pre Bratislavu, kde chceme zapojiť všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov a získať od nich čo najviac podnetov a návrhov riešení, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy tvoria tento strategický plán posledný rok a pol so snahou o čo najväčšie zapojenie odborníkov a verejnosti, hoci počas pandémie bolo organizovanie stretnutí náročné a v obmedzenom režime.

Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní

Bratislava, 20.9. 2021 – Mestu Bratislava sa spolu s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podarilo vyrokovať odkúpenie triediacej linky a predčasne ukončiť všetky zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o. (predtým známa ako Vassal EKO). Ide o prelomový krok, ktorý vedie k samostatnosti Bratislavy v dotrieďovaní a následnom materiálovom zhodnotení plastu a papiera.

Najčítanejšie správy

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podávať do konca januára aj osobne

Bratislava, 14. január 2022 - Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné od pondelka 17.1. po zmene protipandemických opatrení podať aj osobne, nielen poštou alebo elektronicky.

Prvé údaje zo sčítania obyvateľov Bratislavy vykazujú zásadný rozdiel medzi evidenciou obce a výsledkom štatistov

Bratislava, 21.12. 2021 - V Bratislave žije podľa zverejnených dát zo sčítania obyvateľstva približne o 20 000 obyvateľov menej, ako uvádzali odhady vládnych analytikov, bratislavských samospráv a aj samotného Štatistického úradu. Mesto Bratislava preto žiada Štatistický úrad, aby tento rozdiel hodnoverne vysvetlil a aby zverejnil podrobnú metodiku spracovania údajov za Bratislavu a tiež aby poskytol mestským častiam zoznamy zarátaných a nezarátaných obyvateľov do finálneho čísla počtu obyvateľov s trvalým pobytom.

Spúšťame registrácie do systému regulovaného parkovania PAAS

Bratislava, 1.12. 2021 - Od 1.12.2021 otvárame registrácie do systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý rezidentov prvých 3 zón (obyvateľky a obyvateľov s trvalým pobytom v regulovanej zóne) zvýhodní pred nerezidentami. Platnosť registrovaných parkovacích kariet začína 10.1. 2022 a od tohto dátum sa tiež spúšťa samotná regulácia a kontrola v prvých zónach (Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači). Registrovať a zakúpiť si parkovacie karty je možné online cez stránku PAAS, ktorá obyvateľov presmeruje na informačný systém ParkDots, kde sa zaregistrujú a zakúpia si rezidentskú parkovaciu kartu (RPK), alebo iné parkovacie karty (bonusovú, návštevnícku, abonentskú), o ktoré majú záujem. Registráciu nijakým spôsobom neovplyvní aktuálne nariadený lockdown, nakoľko systém štandardne nevyžaduje osobnú návštevu úradov, dokladovanie preukazov a rôznych dokumentov. Vôbec ako prvý informačný systém v SR integruje a využíva funkcionalitu piatich štátnych registrov – Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Register adries, Kataster nehnuteľností a Národná evidencia vozidiel - takže je možné všetko vybaviť z pohodlia domova.

Všetky správy

Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

Bratislava, 21. január 2022 - Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku pre Múzeum mesta Bratislavy – najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 14.2.2022.

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

Bratislava, 19.1.2022 – V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára 2022 prírodná rezervácia Vydrica. Návrh na jej vyhlásenie v stredu schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak dočká lepšej ochrany. PR Vydrica sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto obľúbených rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Naopak, akákoľvek hospodárska ťažba bude v tomto území vylúčená.

Úradná tabuľa

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvé výzvy v programoch pre rok 2022

Bratislava, 18.1. 2022 - Od 17.1. do 14.2.2022 sú pre záujemcov a záujemkyne z oblasti profesionálneho umenia a kultúry otvorené v Nadácii mesta Bratislavy dve výzvy v Grantovom programe KULTÚRA: Tvorba a uvedenie diela a Kultúrne priestory, a výzva v rámci Štipendijného programu UMENIE. Granty sú určené pre subjekty z nezriaďovanej kultúry, mimovládne organizácie a jednotlivcov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samospráv, a pandémia zvýšila ich zraniteľnosť.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podávať do konca januára aj osobne

Bratislava, 14. január 2022 - Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné od pondelka 17.1. po zmene protipandemických opatrení podať aj osobne, nielen poštou alebo elektronicky.

Bratislava systematicky zlepšuje situáciu v oblasti nájomného bývania

Bratislava, 13. január 2022 – Rekonštrukcie starších mestských bytov, vlastná výstavba, ďalšia vyhlásená architektonická súťaž na nájomné bytové domy, aj naštartovanie inovatívnej spolupráce s developermi. Hlavné mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh, spomedzi hlavných miest V4 sme v počte mestských nájomných bytov na chvoste. Do konca volebného obdobia bude mať Bratislava spolu viac ako 1500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta.

Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Bratislava, 12. január 2022 – Hlavné mesto Bratislava bude mať už o niekoľko rokov modernejšie, energeticky účinnejšie a k životnému prostrediu maximálne šetrné Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) spustila povoľovaciu fázu tohto investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO a.s. chce dodávať aj do bratislavských domácností.

Na zber vianočných stromčekov je v Bratislave viac ako 500 ohrádok

Bratislava, 5. január 2022 - Hlavné mesto bude aj tento rok zbierať vianočné stromčeky zo špeciálnych drevených ohrádok. Po minuloročnom pilotnom projekte hlavného mesta a spoločnosti Odvoz a likvidácie odpadu (OLO a.s.) sme tento spôsob zberu a odvozu rozšírili na celé územie mesta. Obyvateľky a obyvatelia tak ohrádky nájdu v každej mestskej časti. Ich využitím prispejú k čistejším verejným priestranstvám v Bratislave. Odprevadiť svoj stromček na cestu naspäť do prírody môžu prostredníctvom viac ako 500 ohrádok.