Dnes: Zamračené 18°C
Zajtra: Ľahký dážď 14°C
Pozajtra: Zamračené 13°C

Bratislava získala v rámci ocenenia Zlaté vedro 2020 od Odkazprestarostu.sk 2. miesto v kategórii Komunikácia

Bratislava, 27. septembra 2021 - Magistrát hlavného mesta Bratislava dostal v minulom roku až 2500 podnetov. Bratislava získala ocenenie v kategórii Komunikácia za rýchlosť a úplnosť odpovedí obyvateľkám a obyvateľom mesta. Medzi najlepšie samosprávy patrí hlavné mesto aj v kategórii Riešenie podnetov. Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.

Posun spustenia registrácií do systému PAAS v prvých zónach

Bratislava, 24. septembra 2021 - Systém regulácie parkovania je jednou z vecí, ktorú v Bratislave zavádzame úplne od nuly. Nikdy doteraz mesto tak komplexne neriešilo neustále narastajúci počet áut na svojom území a zhoršujúce sa možnosti parkovania pre rezidentov. Komplexné riešenie systému PAAS, ktorý umožní online registráciu bez náročných dokladovaní rôznych dokumentov na úradoch, si vyžaduje integráciu niekoľkých štátnych registrov, čo je však jedno z úskalí, na ktoré dodávateľ narazil a prečo je potrebné plánované spustenie registrácií odložiť.

Bratislava získala v rámci ocenenia Zlaté vedro 2020 od Odkazprestarostu.sk 2. miesto v kategórii Komunikácia

Bratislava, 27. septembra 2021 - Magistrát hlavného mesta Bratislava dostal v minulom roku až 2500 podnetov. Bratislava získala ocenenie v kategórii Komunikácia za rýchlosť a úplnosť odpovedí obyvateľkám a obyvateľom mesta. Medzi najlepšie samosprávy patrí hlavné mesto aj v kategórii Riešenie podnetov. Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.

Posun spustenia registrácií do systému PAAS v prvých zónach

Bratislava, 24. septembra 2021 - Systém regulácie parkovania je jednou z vecí, ktorú v Bratislave zavádzame úplne od nuly. Nikdy doteraz mesto tak komplexne neriešilo neustále narastajúci počet áut na svojom území a zhoršujúce sa možnosti parkovania pre rezidentov. Komplexné riešenie systému PAAS, ktorý umožní online registráciu bez náročných dokladovaní rôznych dokumentov na úradoch, si vyžaduje integráciu niekoľkých štátnych registrov, čo je však jedno z úskalí, na ktoré dodávateľ narazil a prečo je potrebné plánované spustenie registrácií odložiť.

Bratislava získala v rámci ocenenia Zlaté vedro 2020 od Odkazprestarostu.sk 2. miesto v kategórii Komunikácia

Bratislava, 27. septembra 2021 - Magistrát hlavného mesta Bratislava dostal v minulom roku až 2500 podnetov. Bratislava získala ocenenie v kategórii Komunikácia za rýchlosť a úplnosť odpovedí obyvateľkám a obyvateľom mesta. Medzi najlepšie samosprávy patrí hlavné mesto aj v kategórii Riešenie podnetov. Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.

Posun spustenia registrácií do systému PAAS v prvých zónach

Bratislava, 24. septembra 2021 - Systém regulácie parkovania je jednou z vecí, ktorú v Bratislave zavádzame úplne od nuly. Nikdy doteraz mesto tak komplexne neriešilo neustále narastajúci počet áut na svojom území a zhoršujúce sa možnosti parkovania pre rezidentov. Komplexné riešenie systému PAAS, ktorý umožní online registráciu bez náročných dokladovaní rôznych dokumentov na úradoch, si vyžaduje integráciu niekoľkých štátnych registrov, čo je však jedno z úskalí, na ktoré dodávateľ narazil a prečo je potrebné plánované spustenie registrácií odložiť.

Hlavné mesto vyhlasuje grantovú výzvu na podporu investícií do športovej infraštruktúry na rok 2022

Bratislava, 22. septembra 2021 - V rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave zverejňuje hlavné mesto ďalšiu výzvu na podávanie žiadostí pre Podprogram č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry a činností realizovaných vo verejnom záujme. Žiadateľky a žiadatelia sa môžu uchádzať o poskytnutie tejto dotácie z rozpočtu mesta od 15. septembra do 14. novembra 2021. Na podporu investičných projektov v Podprograme č. 4 navrhuje mesto sumu 2 milióny eur, o ktorej rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022.

Deň otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava: prehliadka vozidiel, dielní a bohatý program

Bratislava, 13. 9. 2021 – Dopravný podnik Bratislava (DPB) v rámci Európskeho týždňa mobility 2021 pripravil pre všetkých cestujúcich a fanúšikov mestskej hromadnej dopravy Deň otvorených dverí DPB vo Vozovni Jurajov dvor (Trnávka). Program sa uskutoční v sobotu 18. 9. 2021, od 10:00 do 16:00.

Hlavné mesto zapája ľudí do tvorby vízie Bratislavy 2030

BRATISLAVA, 24. septembra 2021 - Budúci týždeň sa počas dvoch dní, v pondelok a vo štvrtok, uskutočnia Metropolitné fóra, online podujatia, ktoré sú ďalším krokom v zapájaní ľudí do tvorby budúcnosti nášho mesta. Na týchto fórach budú spoločne odborníci aj verejnosť pripomienkovať prvé výstupy, ktoré pripravili pracovné skupiny v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Bratislava 2030 je moderný participatívny spôsob tvorby vízie pre Bratislavu, kde chceme zapojiť všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov a získať od nich čo najviac podnetov a návrhov riešení, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy tvoria tento strategický plán posledný rok a pol so snahou o čo najväčšie zapojenie odborníkov a verejnosti, hoci počas pandémie bolo organizovanie stretnutí náročné a v obmedzenom režime.

Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní

Bratislava, 20.9. 2021 – Mestu Bratislava sa spolu s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podarilo vyrokovať odkúpenie triediacej linky a predčasne ukončiť všetky zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o. (predtým známa ako Vassal EKO). Ide o prelomový krok, ktorý vedie k samostatnosti Bratislavy v dotrieďovaní a následnom materiálovom zhodnotení plastu a papiera.

Najčítanejšie správy

Európsky týždeň mobility v Bratislave

Bratislava, 16.9. 2021 – Dopravný podnik Bratislava pripravil počas Európskeho týždňa mobility deň otvorených dverí, prehliadku vozidiel a sprievodný program, predstavíme ďalšie vylepšenie mestskej hromadnej dopravy a mestský bikesharing Slovnaft BAjk zavádza zvýhodnený ročný predplatný lístok na žltý bajk.

Bratislava spúšťa služby komunikácie bez bariér

Bratislava, 23. september 2021 – Mesto Bratislava intenzívne vníma svoju zodpovednosť voči ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením. Bezbariérovosť preto chápe v širšom zmysle a postupne sa usiluje odstraňovať bariéry nielen v oblasti fyzického prostredia, ale aj orientácie, informácií a komunikácie. V snahe sprístupniť svoje služby aj ľuďom so sluchovým a rečovým znevýhodnením zavádza v týchto dňoch dve nové online služby.

Bratislavský parkovací asistent PAAS

Bratislava, 30.6. 2021 - V októbri 2021 spustí hlavné mesto prvé parkovacie zóny podľa pravidiel mestskej parkovacej politiky – Bratislavský parkovací asistent PAAS. Pôjde o zóny v častiach Rače, Nového Mesta a Petržalky. Ročné predplatné parkovania pre rezidenta zóny pre jedno auto bude v hodnote 39 eur. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj 2 hodiny parkovania denne v inej zóne za 10 eur ročne. Vďaka zavedeniu regulácie a hodinovej sadzby pre návštevníkov bude v zónach parkovať menej nerezidentov, čo znamená viac dostupného parkovania pre rezidentov v okolí ich bydliska.

Všetky správy

Bratislava získala v rámci ocenenia Zlaté vedro 2020 od Odkazprestarostu.sk 2. miesto v kategórii Komunikácia

Bratislava, 27. septembra 2021 - Magistrát hlavného mesta Bratislava dostal v minulom roku až 2500 podnetov. Bratislava získala ocenenie v kategórii Komunikácia za rýchlosť a úplnosť odpovedí obyvateľkám a obyvateľom mesta. Medzi najlepšie samosprávy patrí hlavné mesto aj v kategórii Riešenie podnetov. Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.

Posun spustenia registrácií do systému PAAS v prvých zónach

Bratislava, 24. septembra 2021 - Systém regulácie parkovania je jednou z vecí, ktorú v Bratislave zavádzame úplne od nuly. Nikdy doteraz mesto tak komplexne neriešilo neustále narastajúci počet áut na svojom území a zhoršujúce sa možnosti parkovania pre rezidentov. Komplexné riešenie systému PAAS, ktorý umožní online registráciu bez náročných dokladovaní rôznych dokumentov na úradoch, si vyžaduje integráciu niekoľkých štátnych registrov, čo je však jedno z úskalí, na ktoré dodávateľ narazil a prečo je potrebné plánované spustenie registrácií odložiť.

Úradná tabuľa

Hlavné mesto zapája ľudí do tvorby vízie Bratislavy 2030

BRATISLAVA, 24. septembra 2021 - Budúci týždeň sa počas dvoch dní, v pondelok a vo štvrtok, uskutočnia Metropolitné fóra, online podujatia, ktoré sú ďalším krokom v zapájaní ľudí do tvorby budúcnosti nášho mesta. Na týchto fórach budú spoločne odborníci aj verejnosť pripomienkovať prvé výstupy, ktoré pripravili pracovné skupiny v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Bratislava 2030 je moderný participatívny spôsob tvorby vízie pre Bratislavu, kde chceme zapojiť všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov a získať od nich čo najviac podnetov a návrhov riešení, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy tvoria tento strategický plán posledný rok a pol so snahou o čo najväčšie zapojenie odborníkov a verejnosti, hoci počas pandémie bolo organizovanie stretnutí náročné a v obmedzenom režime.

Bratislava spúšťa služby komunikácie bez bariér

Bratislava, 23. september 2021 – Mesto Bratislava intenzívne vníma svoju zodpovednosť voči ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením. Bezbariérovosť preto chápe v širšom zmysle a postupne sa usiluje odstraňovať bariéry nielen v oblasti fyzického prostredia, ale aj orientácie, informácií a komunikácie. V snahe sprístupniť svoje služby aj ľuďom so sluchovým a rečovým znevýhodnením zavádza v týchto dňoch dve nové online služby.

Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v Lamači

Bratislava, 23. septembra – Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023. Projekt sa začína v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho postupne implementujeme vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Hlavné mesto vyhlasuje grantovú výzvu na podporu investícií do športovej infraštruktúry na rok 2022

Bratislava, 22. septembra 2021 - V rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave zverejňuje hlavné mesto ďalšiu výzvu na podávanie žiadostí pre Podprogram č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry a činností realizovaných vo verejnom záujme. Žiadateľky a žiadatelia sa môžu uchádzať o poskytnutie tejto dotácie z rozpočtu mesta od 15. septembra do 14. novembra 2021. Na podporu investičných projektov v Podprograme č. 4 navrhuje mesto sumu 2 milióny eur, o ktorej rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022.

Cestujúci dostanú vyše dvesto vylepšených zastávok. Dopravný podnik Bratislava osadí nové prístrešky aj označníky

BRATISLAVA, 21. 9. 2021 – V hlavnom meste pribudne vyše 200 nových prístreškov na autobusových, trolejbusových a električkových zastávkach. Vzniknú najmä na miestach, kde doteraz chýbali. Dopravný podnik Bratislava (DPB) doplní zastávky o nové označníky a vitríny, vďaka ktorým cestujúci nebudú lúštiť grafikon zo zmoknutého a poškodeného cestovného poriadku.

Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní

Bratislava, 20.9. 2021 – Mestu Bratislava sa spolu s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podarilo vyrokovať odkúpenie triediacej linky a predčasne ukončiť všetky zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o. (predtým známa ako Vassal EKO). Ide o prelomový krok, ktorý vedie k samostatnosti Bratislavy v dotrieďovaní a následnom materiálovom zhodnotení plastu a papiera.