PAAS prichádza aj do centra mesta, rozširuje sa o zónu Hlavná stanica - Blumentál

Bratislava, 24. máj 2022 – Ďalšou lokalitou, v ktorej bude platiť celomestský systém regulovaného parkovania PAAS, bude zóna Hlavná stanica – Blumentál. Ide o rozsiahlu zónu v mestskej časti Staré Mesto, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Rezidenti zóny budú parkovať na základe svojej rezidentskej parkovacej karty PAAS neobmedzene. Návštevníci zóny budú vo vymedzenom čase počas pracovných dní platiť podľa hodinovej sadzby od 1,50 do 2 eur za hodinu. Úhradu parkovného návštevníci najrýchlejšie zrealizujú cez jednu z piatich mobilných aplikácií.

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

BRATISLAVA, 20. máj 2022. Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších.

PAAS prichádza aj do centra mesta, rozširuje sa o zónu Hlavná stanica - Blumentál

Bratislava, 24. máj 2022 – Ďalšou lokalitou, v ktorej bude platiť celomestský systém regulovaného parkovania PAAS, bude zóna Hlavná stanica – Blumentál. Ide o rozsiahlu zónu v mestskej časti Staré Mesto, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Rezidenti zóny budú parkovať na základe svojej rezidentskej parkovacej karty PAAS neobmedzene. Návštevníci zóny budú vo vymedzenom čase počas pracovných dní platiť podľa hodinovej sadzby od 1,50 do 2 eur za hodinu. Úhradu parkovného návštevníci najrýchlejšie zrealizujú cez jednu z piatich mobilných aplikácií.

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

BRATISLAVA, 20. máj 2022. Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších.

PAAS prichádza aj do centra mesta, rozširuje sa o zónu Hlavná stanica - Blumentál

Bratislava, 24. máj 2022 – Ďalšou lokalitou, v ktorej bude platiť celomestský systém regulovaného parkovania PAAS, bude zóna Hlavná stanica – Blumentál. Ide o rozsiahlu zónu v mestskej časti Staré Mesto, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Rezidenti zóny budú parkovať na základe svojej rezidentskej parkovacej karty PAAS neobmedzene. Návštevníci zóny budú vo vymedzenom čase počas pracovných dní platiť podľa hodinovej sadzby od 1,50 do 2 eur za hodinu. Úhradu parkovného návštevníci najrýchlejšie zrealizujú cez jednu z piatich mobilných aplikácií.

Budúca podoba bytového objektu v  Záhorskej Bystrici je známa, napredujú aj ďalšie projekty mestského nájomného bývania

Bratislava, 12. mája 2022 – Rozširovanie fondu mestských nájomných bytov je pre hlavné mesto jednou z priorít. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií opusteného areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu - bývalého internátu v Záhorskej Bystrici, vznikne približne 90 nových, cenovo dostupných mestských nájomných bytov. Mesto už má k projektu architektonickú štúdiu.

Bratislava aj tento rok zasahuje ešte skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre

Bratislava, 17. mája 2022 - Intenzívny monitoring liahnisk a koordinované zásahy aplikáciou BTI. Bratislava robí aj tento rok všetko preto, aby eliminovala čo najviac komárov a minimalizovala riziko kalamitného liahnutia. Od marca naši odborníci a dobrovoľníci vykonali už viac ako 1500 kontrol liahnisk. Larvy likvidujeme prostredníctvom selektívneho biologického larvicídu na báze BTI skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. BTI je šetrný k zdraviu obyvateľov aj k životnému prostrediu, ale mimoriadne účinný práve voči larvám komárov. Biologický prostriedok aplikujeme pozemne, a v prípade potreby sme pripravení aj na zásahy vzdušne, teda prostredníctvom dronu. Postreky vykonáva dodávateľ a vyškolení zamestnanci Komunálneho podniku pomocou špeciálnych postrekovačov.

DPOH plné výnimočných zážitkov

Bratislava, 16. mája 2022 - V máji a v júni pozýva Divadlo P. O. Hviezdoslava na rozprávkové predstavenia, tragédie i komédie a vybrané predstavenia si môžu diváci dokonca pozrieť v špeciálnej zvýhodnenej akcii.

Hlavné mesto zapája ľudí do tvorby vízie Bratislavy 2030

BRATISLAVA, 24. septembra 2021 - Budúci týždeň sa počas dvoch dní, v pondelok a vo štvrtok, uskutočnia Metropolitné fóra, online podujatia, ktoré sú ďalším krokom v zapájaní ľudí do tvorby budúcnosti nášho mesta. Na týchto fórach budú spoločne odborníci aj verejnosť pripomienkovať prvé výstupy, ktoré pripravili pracovné skupiny v rámci tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta. Bratislava 2030 je moderný participatívny spôsob tvorby vízie pre Bratislavu, kde chceme zapojiť všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov a získať od nich čo najviac podnetov a návrhov riešení, ako by malo mesto v budúcnosti vyzerať. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy tvoria tento strategický plán posledný rok a pol so snahou o čo najväčšie zapojenie odborníkov a verejnosti, hoci počas pandémie bolo organizovanie stretnutí náročné a v obmedzenom režime.

Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní

Bratislava, 20.9. 2021 – Mestu Bratislava sa spolu s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podarilo vyrokovať odkúpenie triediacej linky a predčasne ukončiť všetky zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o. (predtým známa ako Vassal EKO). Ide o prelomový krok, ktorý vedie k samostatnosti Bratislavy v dotrieďovaní a následnom materiálovom zhodnotení plastu a papiera.

Najčítanejšie správy

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

BRATISLAVA, 20. máj 2022. Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších.

Prvé údaje zo sčítania obyvateľov Bratislavy vykazujú zásadný rozdiel medzi evidenciou obce a výsledkom štatistov

Bratislava, 21.12. 2021 - V Bratislave žije podľa zverejnených dát zo sčítania obyvateľstva približne o 20 000 obyvateľov menej, ako uvádzali odhady vládnych analytikov, bratislavských samospráv a aj samotného Štatistického úradu. Mesto Bratislava preto žiada Štatistický úrad, aby tento rozdiel hodnoverne vysvetlil a aby zverejnil podrobnú metodiku spracovania údajov za Bratislavu a tiež aby poskytol mestským častiam zoznamy zarátaných a nezarátaných obyvateľov do finálneho čísla počtu obyvateľov s trvalým pobytom.

Budúca podoba bytového objektu v  Záhorskej Bystrici je známa, napredujú aj ďalšie projekty mestského nájomného bývania

Bratislava, 12. mája 2022 – Rozširovanie fondu mestských nájomných bytov je pre hlavné mesto jednou z priorít. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií opusteného areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu - bývalého internátu v Záhorskej Bystrici, vznikne približne 90 nových, cenovo dostupných mestských nájomných bytov. Mesto už má k projektu architektonickú štúdiu.

Všetky správy

PAAS prichádza aj do centra mesta, rozširuje sa o zónu Hlavná stanica - Blumentál

Bratislava, 24. máj 2022 – Ďalšou lokalitou, v ktorej bude platiť celomestský systém regulovaného parkovania PAAS, bude zóna Hlavná stanica – Blumentál. Ide o rozsiahlu zónu v mestskej časti Staré Mesto, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Rezidenti zóny budú parkovať na základe svojej rezidentskej parkovacej karty PAAS neobmedzene. Návštevníci zóny budú vo vymedzenom čase počas pracovných dní platiť podľa hodinovej sadzby od 1,50 do 2 eur za hodinu. Úhradu parkovného návštevníci najrýchlejšie zrealizujú cez jednu z piatich mobilných aplikácií.

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

BRATISLAVA, 20. máj 2022. Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších.

Bratislava aj tento rok zasahuje ešte skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre

Bratislava, 17. mája 2022 - Intenzívny monitoring liahnisk a koordinované zásahy aplikáciou BTI. Bratislava robí aj tento rok všetko preto, aby eliminovala čo najviac komárov a minimalizovala riziko kalamitného liahnutia. Od marca naši odborníci a dobrovoľníci vykonali už viac ako 1500 kontrol liahnisk. Larvy likvidujeme prostredníctvom selektívneho biologického larvicídu na báze BTI skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. BTI je šetrný k zdraviu obyvateľov aj k životnému prostrediu, ale mimoriadne účinný práve voči larvám komárov. Biologický prostriedok aplikujeme pozemne, a v prípade potreby sme pripravení aj na zásahy vzdušne, teda prostredníctvom dronu. Postreky vykonáva dodávateľ a vyškolení zamestnanci Komunálneho podniku pomocou špeciálnych postrekovačov.

Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

BRATISLAVA, 13. máj 2022. Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové schody, ktoré ešte viac spríjemnia pobyt v mestských lesoch. Nachádzajú sa na brehu štvrtého rybníka, pár metrov od amfiteátra a bufetu, ktorý v týchto mesiacoch rovnako prechádza obnovou. Nové Živé miesto bude návštevníkom sprístupnené celoročne.

Budúca podoba bytového objektu v  Záhorskej Bystrici je známa, napredujú aj ďalšie projekty mestského nájomného bývania

Bratislava, 12. mája 2022 – Rozširovanie fondu mestských nájomných bytov je pre hlavné mesto jednou z priorít. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií opusteného areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu - bývalého internátu v Záhorskej Bystrici, vznikne približne 90 nových, cenovo dostupných mestských nájomných bytov. Mesto už má k projektu architektonickú štúdiu.

Mesto postavilo v Karlovej Vsi nový moderný park pre deti, mládež aj dospelých

BRATISLAVA, 6. mája 2022. Na začiatku Karloveskej ulice oproti kostolu sv. Michala pribudol nový verejný priestor. V modernom multifunkčnom parku sa nachádza skatepark, bežecká dráha, fitness preliezky, detské ihrisko, tribúna na pozorovanie okolia, a tiež relaxačná zóna s lavičkami a množstvom zelene. Celý priestor skrášľuje 37 sakúr, ktoré venovalo Japonské veľvyslanectvo. Park vznikol v rámci programu Živé miesta a na jeho vzniku sa podieľalo hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a mestskou časťou Karlová Ves. Pozemok vedľa obnovenej Karloveskej radiály bol v minulosti bez využitia.

Hlavné mesto a OLO zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie štyri mestské časti

Bratislava, 26. apríl 2022 - Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí Bratislavy. Najnovšie sa pridajú mestské časti Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov. V doposiaľ zapojených mestských častiach vytriedili bratislavské domácnosti už 150 ton odpadu z kuchýň. Efektívnym zužitkovaním potravinových zvyškov dostávame nielen udržateľnú elektrickú energiu, ale aj hodnotný kompost, ktorý sa vráti v podobe organického hnojiva späť do pôdy a obohatí ju o vzácne živiny. Triedením kuchynského bioodpadu domácnosti aktívne prispievajú aj k zníženiu pôdnej erózie, ktorá je spôsobená vyčerpaním živín a znečistením.